Back
Abend, Gabriel, Mark Cooney, Jacek Hołówka, Krzysztof Kiciński, Natan Sznaider, Magdalena Środa, Steven Hitlin, and Jacek Kurczewski. “Ossowska’s Foundations of Science of Morality 70 Years After.” Societas Communitas : Półrocznik Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. 2016 (2016): 37–88.