Retour
Ali, Nadje Sadig al-, Yasemin Tezgiden, Levent Cantek, and Aziz C. Tuna. Iraklı kadınların anlatılmayan öyküsü: 1948’den bugüne. İletişim Yayınları 1378. Istanbul: İletişim Yayınları, 2009.