Retour
Ali, Nadje Sadig al-, and Katarzyna Makaruk. “Irakijki między młotem okupacji a kowadłem fundamentalizmu: równouprawnienie odeszło z Saddamem.” Monde Diplomatique : miesięcznik społeczno-polityczny., 2007.