Retour
Sznaider, Natan, Andrzej Diniejko, and Elżbieta Osiecka-Kleiber. Pamięć żydowska i kosmopolityczny ład: Hannah Arendt i kondycja żydowska / Jewish memory and the cosmopolitan order. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2015.