Back
Hemmingsen, Ann-Sophie, and Dansk Institut for Internationale Studier. Anti-Demokratiske Og Voldsfremmende Miljøer i Danmark, Som Bekender Sig Til Islamistisk Ideologi: Hvad Ved Vi? DIIS Report, 2012:06. Copenhagen: Danish Institute for International Studies, 2012.