Back
Sokirianskaia, Ekaterina. “El pogrom contra els homosexuals de Txetxènia.” ara.cat, May 5, 2017. https://www.ara.cat/opinio/Ekaterina-Sokirianskaia-pogrom-contra-homosexuals-Textxenia_0_1790820942.html.