Back
Sznaider, Natan, Gabriel Abend, Mark Cooney, Jacek Hołówka, Krzysztof Kiciński, Magdalena Środa, Steven Hitlin, and Jacek Kurczewski. “Ossowska’s Foundations of Science of Morality 70 Years After.” Societas Communitas : Półrocznik Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. 2016, no. 2 (2016): 37–88.