Back
Gensburger, Sarah. “Z Jerozolimy do Paryza. Sprawiedliwi wsrod Narodow Swiata – miedzy bohaterem indywidualnym a zbiorowym heroizmem.” In Historia – pamięć – tożsamość: postaci upamiętniane przez współczesnych mieszkańców różnych części Europy, edited by Maria Kujawska and Bogumil Jewsiewicki, 131–38. Poznań: Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006.