Back
Lefranc, Sandrine. “Globalizacja pamięci?” Pamięć zbiorowa, pojednanie i stosunki międzynarodowe, 2020, 85–100. https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=841174.