Back
Sznaider, Natan. “Compassion and Cruelty.” Societas Communitas : Półrocznik Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. 2016, no. 2 (2016): 11–20.