Back
Wallensteen, Peter. Structure and War : On International Relations, 1920-1968. Skrifter Utgivna Av Statsvetenskapliga Föreningen i Uppsala. Stockholm: Rabén/Sjögren, 1973.