Back
Hemmingsen, Ann-Sophie, and Dansk Institut for Internationale Studier. “Forståelse og forebyggelse efter angrebene i København: tendenser i de seneste års angreb i Vesten.” Copenhagen: DIIS, 2015. https://www.diis.dk/publikationer/forstaaelse-forebyggelse-angrebene-koebenhavn.